3. EGE ENDOKRİN HASTALIKLAR VE GENETİK SEMPOZYUMU

POSTER BİLDİRİLER
1 Oturum Başkanları: Tahir Atik - Samim Özen
Tarih: 8 MART 2019 - CUMA
Saat: 12:30 - 13:00
P-01 17 ALFA HİDROKSİLAZ / 17 -20 LİYAZ EKSİKLİĞİ: AYNI AİLEDEN 4 OLGUNUN SUNUMU
Beyhan ÖZKAYA, Özlem NALBANTOĞLU, Sezer ACAR, Semra GÜRSOY, Özge KÖPRÜLÜ, Gülçin ARSLAN, Filiz HAZAN, Behzat ÖZKAN
P-02 FERRİTİN YÜKSEKLİĞİ İLE SEYREDEN BİR NEONATAL DİYABET OLGUSU: PTF1A DİSTAL ENHANCER BÖLGE MUTASYONU
Gülçin ARSLAN, Sezer ACAR, Özlem NALBANTOĞLU, Özge KÖPRÜLÜ, Beyhan ÖZKAYA, Elisa DE FRANCO, Sian ELLARD, Behzat ÖZKAN
P-03 AİLE İÇİ FENOTİPİK DEĞİŞKENLİĞE ÖRNEK LERİ-WEİLL DİSKONDROSTEOZİS SUNUMU
HATİCE MUTLU ALBAYRAK, EMREGÜL IŞIK
P-04 46, XY CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUĞUNUN NADİR BİR NEDENİ: PERSİSTAN MÜLLER KANALI SENDROMU
Jamala MAMMADOVA, Eda ÇELEBİ BİTKİN, Elif İZGİ GÜLLÜ, Murat AYDDIN, Ferda ÖZKINAY, Hüseyin ONAY
P-05 PRİMER ADRENAL YETMEZLİĞİN NADİR BİR NEDENİ: NROB1 (DAX1) MUTASYONU
Özge KÖPRÜLÜ, Sezer ACAR, Özlem NALBANTOĞLU, Özgür KIRBIYIK, Gülçin ARSLAN, Beyhan ÖZKAYA, Taha Reşid ÖZDEMİR, Behzat ÖZKAN
2 Oturum Başkanları: Zerrin  Yılmaz Çelik – Mustafa Ünübol
Tarih: 8 MART 2019 - CUMA
Saat: 12:30 - 13:00
P-06 İKİ KIZ KARDEŞ VE ANNELERİNDE NOONAN SENDROMU İLE MULTIPL LENTİJİN
ABDULKERİM KOLKIRAN, Pelin Özlem Şimşek Kiper, Gülen Eda Utine, Yasemin Alanay, Koray Boduroğlu
P-07 TİROİD HORMON DİRENCİ: OLGU SUNUMU
BURCU ALMACAN, NİLÜFER ÖZDEMİR KUTBAY, HAKAN GÜRKAN, SİBEL GÜLDİKEN, ZELİHA HEKİMSOY
P-08 KONJENİTAL JENERALİZE LİPODİSTROFİ TİP 1 TANILI BİR OLGUDA REKOMBİNANT İNSAN LEPTİNİ ( METRELEPTİN) TEDAVİ DENEYİMİ
SAMİM ÖZEN, DAMLA GÖKŞEN, HÜSEYİN ONAY, EREN ER, TAHİR ATİK, AYSUN ATA, TEVFİK DEMİR, BARIŞ AKINCI, ŞÜKRAN DARCAN
P-09 3-BETA-HİDROKSİSTEROİD DEHİDROGENAZ (HSD3B2) ENZİM EKSİKLİĞİ OLAN 2 FARKLI OLGU; YENİ BİR MUTASYON
Hüseyin ONAY, Gizem KÖK, Samim ÖZEN, Damla GÖKŞEN ŞİMŞEK, Aslı ECE SOLMAZ, İbrahim ULMAN, Ferda ÖZKINAY
P-10 SÜKSİNAT DEHİDROGENAZ B MUTASYONU POZİTİF FEOKROMASİTOMA OLGUMUZ
UTKU ERDEM SOYALTIN, ESMA PEHLİVAN KÖROĞLU, ILGIN YILDIRIM ŞİMŞİR, BANU PINAR ŞARER YÜREKLİ, ASLI ECE SOLMAZ, FÜSUN SAYGILI
3 Oturum Başkanları: Mahmut Çerkez Ergören – Bayram Özhan
Tarih: 8 MART 2019 - CUMA
Saat: 12:30 - 13:00
P-11 9.4 MB TERMİNAL XP DELESYONU OLGUSU
Sare Betül KAYGUSUZ, Esra ARSLAN ATEŞ, Mehmet ELTAN, Tarık KIRKGÖZ, Ayberk TÜRKYILMAZ, Tuba SEVEN MENEVŞE, Büşra GÜRPINAR TOSUN, Serap TURAN, Abdullah BEREKET, Tülay GÜRAN
P-12 MC4R GENİNDE YENİ BİR MUTASYONA BAĞLI MONOGENİK OBEZİTE: OLGU SUNUMU
Ahu PAKETÇİ, İbrahim Mert ERBAŞ, Altuğ KOÇ, Ceren YILMAZ, Korcan DEMİR, Ayhan ABACI, Ece BÖBER
P-13 EGE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ GENETİK BÖLÜMÜ’NDE TANISI KONULAN HİPOKONDROPLAZİ OLGULARININ FGRF3 MUTASYON SPEKTRUMU
Zehra CENGİSİZ, Esra IŞIK, Tahir ATİK, Hüseyin ONAY, M.Özgür ÇOĞULU, F.Ferda ÖZKINAY
P-14 PRİMER ADRENAL YETMEZLİK İLE BAŞVURAN X’E BAĞLI ADRENOLÖKODİSTROFİ OLGUSU
Beyhan ÖZKAYA, Sezer ACAR, Taha Reşid ÖZDEMİR, Özlem NALBANTOĞLU, Özge KÖPRÜLÜ, Gülçin ARSLAN, Yaşar Bekir KUTBAY, Behzat ÖZKAN
4 Oturum Başkanları: Şehime Temel - Mehmet Erdoğan
Tarih: 8 MART 2019 - CUMA
Saat: 12:30 - 13:00
P-15 HİPOPARATİROİDİ-SANJAD SAKATİ SENDROMU
Emel Hatun AYTAÇ KAPLAN, Hatice MUTLU ALBAYRAK, Murat KARAOĞLAN, Mehmet KESKİN
P-16 ALDOSTERON SENTAZ EKSİKLİĞİNE BAĞLI İZOLE HİPOALDOSTERONİZM: OLGU SUNUMU
Filiz TÜTÜNCÜLER, Hakan FELEK, Emrullah YÜKSEL, Serdar CEYLANER
P-17 PROP1 GEN MUTASYONA BAĞLI PANHİPOPİTUİTARİZM
İsmail DÜNDAR, Mustafa DOĞAN
P-18 KOMBİNE HİPOFİZER YETMEZLİK TANILI 2 OLGU VE LHX4 GENİ EKSPRESYON DEĞİŞKENLİĞİ
Durdugül AYYILDIZ EMECEN, Şükran DARCAN, Esra IŞIK, Ayhan ABACI, Korcan DEMİR, Ece BÖBER, Hüseyin ONAY
5 Oturum Başkanları: Fusun Saygılı - Asude Durmaz
Tarih: 9 MART 2019 - CUMARTESİ
Saat: 12:30 - 13:00
P-19 NÖRAL TÜP DEFEKTLİ BİR HASTADA RASTLANTISAL ANDROJEN İNSENSİTİVİTE SENDROMU TANISI
Esra IŞIK, Duygu ARICAN, Tahir ATİK, Samim ÖZEN, Ruhsar Damla GÖKŞEN ŞİMŞEK, Feriştah Ferda ÖZKINAY
P-21 PRADER WİLLİ SENDROMU VE DİYABETES MELLİTUS (AMA HANGİ TİP?)
Aşan ÖNDER
P-22 GEÇ BAŞLANGIÇLI HİPERİNSÜLİNEMİK HİPOGLİSEMİ OLGUSU: HNF4A MUTASYONU
Gülçin ARSLAN, Sezer ACAR, Taha Reşid ÖZDEMİR, Özlem NALBANTOĞLU, Özgür KIRBIYIK, Özge KÖPRÜLÜ, Beyhan ÖZKAYA, Behzat ÖZKAN
6 Oturum Başkanları: Damla Gökşen - Ayça Aykut
Tarih: 9 MART 2019 - CUMARTESİ
Saat: 12:30 - 13:00
P-23 SANTRAL ADRENAL YETMEZLİK VE ERKEN BAŞLANGIÇLI OBEZİTE BİRLİKTELİĞİ: PROOPİOMELANOKORTİN EKSİKLİĞİ
Sezer ACAR, Özlem NALBANTOĞLU, Altuğ KOÇ, Özge KÖPRÜLÜ, Gülçin ARSLAN, Beyhan ÖZKAYA, Kadri Murat ERDOĞAN, Behzat ÖZKAN
P-24 ANDROJEN DUYARSIZLIK SENDROMLU OLGU, YENİ TANIMLANAN MUTASYON
AYŞEGÜL YÜKSEL, MÜGE ATAR
P-25 ERKEN BAŞLANGIÇLI MONOGENİK OBEZİTE: LEPR GENİNDE HOMOZİGOT MUTASYON SAPTANAN İKİ OLGU
Özlem NALBANTOĞLU, Sezer ACAR, Özge KÖPRÜLÜ, Gülçin ARSLAN, Beyhan ÖZKAYA, Filiz HAZAN, Semra GÜRSOY, Behzat ÖZKAN
P-26 SEGMENTAL AŞIRI BÜYÜME KLİNİĞİ OLAN OLGUDA SOMATİK PIK3CA MUTASYONU
ZEHRA YAVAŞ ABALI, ESRA ARSLAN ATEŞ, AYBERK TÜRKYILMAZ, ANDAÇ SALMAN, TARIK KIRKGÖZ, SARE BETÜL KAYGUSUZ, MEHMET ELTAN, SERAP TURAN, ABDULLAH BEREKET, TÜLAY GÜRAN
P-27 OSTEOGENESİS IMPERFECTA TYPE VIII IN AN INFANT DUE TO THE LEPRE1 GENE MUTATİON
ASLIHAN SANRI, YELDA YALCIN, SELMA DEMIR, UMMET ABUR, MURAT AYDIN, MELTEM CEYHAN BILGICI, GONUL OGUR
7 Oturum Başkanları: Banu Nur – Mehmet Erdoğan
Tarih: 9 MART 2019 - CUMARTESİ
Saat: 12:30 - 13:00
P-28 THRB MUTASYONLU OLGUDA TİROİD HORMON RESEPTÖR DİRENCİ
ŞÜKRAN DARCAN, ANIL KALYONCU, HÜSEYİN ONAY, DAMLA GÖKŞEN, FERDA ÖZKINAY
P-29 FAMİLYAL HİPOMAGNEZEMİ-HİPERKALSİÜRİ-NEFROKALSİNOZİS: BİR OLGU SUNUMU
Ayşe ÖZDEN, Hakan DÖNERAY
P-30 HETEROZİGOT I2 SPLİCE VE P453S MUTASYONU SAPTANAN KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ OLGUSU
Burcu ALMACAN, Nilüfer ÖZDEMİR KUTBAY, Hüseyin ONAY, Zeliha HEKİMSOY
P-31 TURNER FENOTİPİ İLE BAŞVURAN OLGUDA, X KROMOZOMUNDA NADİR GÖRÜLEN YENİDEN DÜZENLENME
Deniz ÖZALP KIZILAY, Özgür KIRBIYIK
8 Oturum Başkanları: Elçin Bora – Hakan Döneray
Tarih: 9 MART 2019 - CUMARTESİ
Saat: 12:30 - 13:00
P-33 BİLEŞİK HETEROZİGOT GALNS MUTASYONU İLE TANI ALAN KLASİK OLMAYAN MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP IVA
SAYGIN ABALI, KANAY YARARBAŞ, MELİKE ERSOY OLBAK, NİLSUN KARABIYIK, İPEKNAZ İÇTEN, ALİ RIZA CENK ÇELEBİ, ŞULE ARSLAN, YASEMİN ALANAY
P-34 X’E BAĞLI DOMİNANT FOSFOPENİK RİKETS’DE YENİ BİR MUTASYON
Betül TURAN, Recep ERÖZ, Hüseyin YÜCE
P-35 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İNTRAKRANİYAL KALSİFİKASYONLA GİDEN İKİ PSÖDOHİPOPARATİROİDİZM OLGUSU
Derya BULUŞ, Serdar CEYLANER
P-36 BÜYÜME GERİLİĞİ NEDENİ İLE BAŞVURAN İKİ OLGUDA SİLVER RUSSEL SENDROMU
H.Hakan BEKİR, Ferda EVİN GÜRKAN, Esra IŞIK, Eren ER, Aysun ATA, Tahir ATİK, Samim ÖZEN, Damla GÖKŞEN, Şükran DARCAN