Kısa Sözel Bildiriler

SÖZEL SUNUM LİSTESİ ÇİN TIKLAYINIZ KISA SÖZEL SUNUM LİSTESİ ÇİN TIKLAYINIZ POSTER BİLDİRİ LİSTESİ ÇİN TIKLAYINIZ

KISA SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1
13 Mart 2021 saat 16:30'da canlı olarak tartışma oturumu olacaktır.
Oturum Başkanları: Şükran Darcan, Ferda Özkınay, Füsun Saygılı 
KS01 AMBİGOUS GENİTALİYA İLE BAŞVURAN 16P13.3 DUPLİKASYON OLGUSU ABDULKERİM KOLKIRAN
KS02 ADRENOLÖKODİSTROFİ: YENİ MUTASYON AYLİN KILINÇ UĞURLU
KS03 MOLEKÜLER TANIDA ZORLUK YAŞANAN CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUĞU OLGUSU : NR5A1 GENİNDE YENİ VARYANT EMRULLAH ARSLAN
KS04 11-BETA HİDROKSİLAZ EKSİKLİĞİNİN KLİNİK VE MOLEKÜLER SPEKTRUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ENİSE AVCI DURMUŞALİOĞLU
KS05 İNMEMİŞ TESTİS, MİKROPENİS VE YARIK DAMAK İLE BAŞVURAN 4Q PARSİYEL MONOZOMİSİ OLGUSU EREN ER
KS06 3B-HİDROKSİSTEROİD DEHİDROGENAZ-2 EKSİKLİĞİ OLAN DÖRT OLGU: UZUN DÖNEM İZLEM GÜLİN KARACAN KÜÇÜKALİ
KS07 NR5A1 İLİŞKİLİ BİR 46,XY CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUĞU OLGUSU KADRİYE CANSU ŞAHİN
KS08 MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ AYRICI TANISINDA BARDET-BIEDL SENDROMU MELİS KÖSE
KS09 NOVEL PATOJENİK BİR VARYANT NEDENİYLE VANDEN ENDE-GUPTA SENDROMU SERPİL ALBAYRAK
KS10    
KS11 SERTOLİ-LEYDİG HÜCRELİ TÜMÖR, MULTİNODÜLER GUTR ZEMİNİNDE GELİŞEN FOLLİKÜLER TİROİD KARSİNOMU VE EMBRİYONEL RABDOMİYOSARKOM BİRLİKTELİĞİ: DICER1 SENDROMLU OLGUNUN SUNUMU YAĞMUR ÜNSAL
KISA SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2
13 Mart 2021 saat 16:30'da canlı olarak tartışma oturumu olacaktır.
Oturum Başkanları: Şükran Darcan, Ferda Özkınay, Füsun Saygılı 
KS12 MİKROSEFALİK OSTEODİSPLASTİK PRİMORDİYAL CÜCELİK TİP II: PCNT GENİNDE YENİ MUTASYON AYLA GÜVEN
KS13 FLOATİNG HARBOR SENDROMLU BİR ÇOCUKTA BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİ AYLA GÜVEN
KS14 MONOGENİK İDYABETİN NADİR BİR NEDENİ: RFX6 MUTASYONU AYLİN KILINÇ UĞURLU
KS15 NEDENİ BİLİNMEYEN BOY KISALIĞI OLGUSUNDA TÜM EKZOM SEKANSLAMA İLE SAPTANAN ACAN GEN MUTASYONU AYSUN ATA
KS16 BÜYÜME HORMONU RESEPTÖR MUTASYONU OLAN İKİ KARDEŞ OLGU: LARON SENDROMUNDA DEĞİŞKEN KLİNİK EKSPRESSİVİTE BEHİYE SARIKAYA ÖZDEMİR
KS17 SENDROMİK BOY KISALIĞININ NADİR BİR NEDENİ: 3M SENDROMU TANILI ÜÇ AİLE ESRA IŞIK
KS18 A NOVEL MUTATİON İN CRTAP CAUSİNG OSTEOGENESİS İMPERFECTA TYPE VII İN AN İNFANT WİTH LONG-TERM FOLLOW-UP DATA. FATİH KİLCİ
KS19 CASR GENİNDE NOVEL HETEROZİGOT P.CYS575TYR VARYASYONU SAPTANAN FAMİLYAL HİPOKALSİÜRİK HİPERKALSEMİ TANILI KIZ OLGU İSMAİL DÜNDAR
KS20 CASR GENİNDE İNAKTİVE EDİCİ MUTASYONU OLAN BİR AİLE: FARKLI KLİNİK TABLOLAR SABAY EMEK AKBAŞ
KS21 SLC29A3 MUTASYONUNA BAĞLI HASTALIK SPEKTRUMU: DİSOSTEOSKLEROZİSDEN H SENDROMUNA SARE BETÜL KAYGUSUZ
KS22 APOA5 MUTASYONU TAŞIYAN ŞİDDETLİ HİPERTRİGLİSERİDEMİ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SENA YERAL
KS23 OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA ÖN TANISIYLA SEVK EDİLEN OLGUDA SAPTANAN NADİR BİR İSKELET DİSPLAZİSİ: KAMPOMELİK DİSPLAZİ TUBA SEVEN MENEVŞE

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.