Poster Bildiriler

10.03.2023 / 13:15-14:00 
1. GRUP
Oturum Başkanları: Melek Yıldız - Esra Işık
3479 P-28 İskelet Gelişim Bozukluğunun Nadir Bir Nedeni: Steel Sendromlu Bir Olgu Fatma Yavuzyılmaz
3438 P-05 Tanatoforik Displazi Olgusu Duygu Çetinkaya
3430 P-02 Kısa Boy Ve Naıl-Patella Sendromu: Bir Kompozitin Fenotipi  Yüksel Yaşartekin
3435 P-04 Conradi-Hunermann-Happle Tip Kondrodisplazi Punktata: Bir Olgu Sunumu Özge Ağlamış Şenel
3474 P-17 Ağır Boy Kısalığının Nadir Bir Nedeni Olan Robinow Sendromu Tanılı İki Olgunun Klinik Ve Moleküler Özellikleri  Sebla Güneş
3489 P-33 Sendromik Boy Kısalığı Ayırıcı Tanısında Düşünülmesi Gereken Nadir Bir Sendrom: Troyer Sendromu Mert Topaloğlu
3439 P-06 Antley-Bixler Sendromu: Bir Olgu Sunumu Ayşe Burcu Doğan Arı
3462 P-19 Nadir Bir Sendrom: Coffin Siris Sendromu-6 Murat Öcal
3446 P-11 Nadir Bir Boy Kısalığı Nedeni: 3m Sendromlu İki Olgu Nuray Öztürk

 

10.03.2023 / 13:15-14:00 
2. GRUP
Oturum Başkanları: Şehime Temel - Sezer Acar
3458 P-08 A Case Of Waardenburg Syndrome Type 1 With Mody Type 2 Hüseyin Anıl Korkmaz
3449 P-13 Novel Rfx6 Homozigot Mutasyonun Neden Olduğu Monogenetik Diyabet Olgusu Esra Koçyiğit
3453 P-16 Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısından Woodhouse-Sakati Sendromu’na Ahmet Kahveci
3455 P-18 Diyabetik Ketozasidoz İle Başvuran Obez Mody5 Olgusu Ahmet Kahveci
3472 P-25 Nadir Bir Mody Nedeni; Yenidoğan Döneminde Semptomsuz Abcc8 Geninde Homozigot Patojenik Varyant Ayşe Yaşar
3483 P-31 Karmaşık Fenotip İle Başvuran Ve Klinik Ekzom Analizi İle Eş Zamanlı İki Farklı Tanı Alan Bir Olgu Durdugul Ayyıldız Emecen
3447 P-12 Nadir Bir İskelet Displazisi: Rmrp Geni İle İlişkili Hipotrikozun Eşlik Etmediği Metafizyel Displazi Öznur Yılmaz Bayer
3428 P-01 Yüksek Igf-1 Düzeyi, Boy Kısalığı Ve Fenotipik Özellikleriyle Prezente Olan Nadir Neden 15q26 Delesyon Sendromu Serpil Alnayrak
3480 P-29 Diyabet Tanısı İle İzlenirken Pparg Mutasyonuna Bağlı Familyal Kısmi Lipodistrofi Tanısı Alan Olgu Fatma Yavuzyılmaz

 

11.03.2023 / 13:00 - 13:45
3. GRUP
Oturum Başkanları: Elvan Bayramoğlu - Özlem Akgün Doğan
3442 P-07 Erken Başlangıçlı Osteoporozun Nadir Bir Nedeni: Osteoporoz-Psödoglioma Sendromu Özge Besci
3467 P-22 Znf469 Geninde Patojenik Varyant İle Oluşan Klinik Tablo: Kırılgan Kemik Ve Kırılgan Kornea Meltem Buhur Pirimoğlu
3471 P-24 Neonatal Kırıklarla Prezente Olan Osteogenezis İmperfecta Olgusunda P3h1 Geninde Saptanan Homozigot Novel
P.Leu149arg Değişimi
Emine Çamtosun
3481 P-30 Kırık Şikayeti Olmadan Tanı Alan Osteogenezis İmperfekta Hastası Ayşen Aksoy Genç
3484 P-32 Williams Sendrom’unda Süpriz Bir Ekg: Wolff-Parkinson-White Sendromu Cem Karadeniz
3451 P-15 Neonatal Kırıkların Nadir Bir Nedeni : Lmod3 İlişkili Konjenital Miyopati Ahmet Kahveci
3434 P-03 23 Yaşında Geç Tanı Koyulmuş Turner Sendromu (45x0) Ayşen Halilova
3460 P-14 Fbn1 Gen Varyasyon Statüsü Değişerek Genetik Tanı Alan Marfan Sendromlu Bir Olgu Hatice Nursoy
3497 P-36 Nadir Bir Akro-Osteoliz Nedeni: Hajdu-Cheney Sendromu Gönül Büyükyılmaz

 

11.03.2023 / 13:00-13:45
4.GRUP
Oturum Başkanları: Nilüfer Özdemir-  Hatice Mutlu Albayrak 
3463 P-20 Pou1f1 Geninde Bileşik Heterozigot Varyanta Bağlı Konjenital Hipopituitarizm Tanısı Alan İki Kardeş Özge Köprülü
3466 P-21 Şiddetli Hipoglisemi İle Seyreden Klasik Laron Sendromlu Bir Olgu: Ghr Geninde Yeni Bir Missens Mutasyon Nurdan Çiftçi
3490 P-34 Nkx2-1 Geni İlişkili Gelişim Geriliği, Kore Ve Hipotiroidi: Beyin- Tiroid- Akciğer Sendromu Erdem Şimşek
3492 P-35 46,X,Del(X)(Q26) Karyotipine Sahip Primer Amenoreli Olgu Başak Vatansever
3475 P-26 Komplet Gonadal Disgenezi Tanılı 46 Xy Karyotipli Hastada Sry Geninde Yeni Tanımlanmış Mutasyon: C.372c>G Zümrüt Kocabey Sütçü
3478 P-27 46 Xy Cinsiyet Gelişim Bozukluğunun Nadir Bir Nedeni: Kennerknecht Sendromlu Bir Olgu Fatma Yavuzyılmaz
3445 P-10 Psikoz Ve Bazal Ganglion Kalsifikasyonuyla Başvuran Bir Barakat Sendromu Olgusu Muhammed Burak
Bereketoğlu
3444 P-09 Boy Kısalığında Shox Geninin Ve Radyolojik Bulguların Önemi: Leri-Weill Diskondrosteozisli Bir Olgu Gökcen Karamık
3470 P-23 Polidaktilinin Eşlik Etmediği Pallister-Hall-Like Sendromu Olgusu Muhammed Burak
Bereketoğlu
  P-37 Allgrove Sendromlu Türk Hastada Görülen Homozigot Varyant (Homozygous Variant in a Turkish Patient with Allgrove Syndrome) Dilek Çelebi