Poster Listesi

Dikkat: Posterlerinizi YATAY A4 formatında hazırlayınız. Hazırladığınız posteri PDF formatında, dosya adında sadece poster numarası yazacak şekilde info@motto.tc adresine gönderiniz. Örnek Poster tasarımı için tıklayınız.

NO BAŞLIK YAZAR
P01 YENİ MUTASYON NEDENİYLE AKANDROPLAZİ OLGUSU ASLI BEŞTAŞ
P02 AĞIR BOY KISALIĞININ OLDUKÇA NADİR BİR NEDENİ: SOFT SENDROMU-POC1A GENİNDE YENİ MUTASYON AYLA GÜVEN
P03 FAMİLYAL RENAL GLUKOZÜRİ: YENİ MUTASYON AYLİN KILINÇ UĞURLU
P04    
P05 SLC34A1 GENİNDEKİ HOMOZİGOT MUTASYONA BAĞLI GELİŞEN İDİYOPATİK İNFANTİL HİPERKALSEMİLİ OLGU SUNUMU BERAY SELVER EKLİOĞLU
P06 NR5A1 GENİNDE NOVEL VARYANT İLE İLİŞKİLİ 46 XY CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUĞU OLGUSU BERNA EROĞLU FİLİBELİ
P07 ODONTOKONDRODİSPLAZİ İLE İLİŞKİLİ TRİP11 GENİNDE YENİ BİR MUTASYON BURCU YETER
P08 LEGG-CALVE-PERTHES HASTALIĞI İLE KARIŞAN BİR İSKELET DİSPLAZİSİ: MULTİPL EPİFİZYAL DİSPLAZİ BURCU YETER
P09 PRİMER ADRENAL YETMEZLİK, ASPLENİ, HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZM: NR5A1 MUTASYONLU KIZ OLGUNUN YEDİ YILLIK İZLEMİ BURÇE ORMAN
P10    
P11 NOONAN SENDROMLU OLGUDA BEKLENMEDİK ELEKTROKARDİYOGRAFİK BULGU: VENTRİKÜLER PREEKSİTASYON CEM KARADENİZ
P12 MAYER-ROKİTANSKY-KUSTNER-HAUSER SENDROMU VE OVER DİSGERMİNOMU BİRLİKTELİĞİ: 22Q11.2 DUPLİKASYONU DİCLE CANORUÇ EMET
P13 NADİR BİR İSKELET BOZUKLUĞU SENDROMU: FRANK-TER HAAR SENDROMU TANISI ALAN BİR OLGU DURDUGÜL AYYILDIZ EMECEN
P14    
P15 PRİMER ADRENAL YETMEZLİK, KONJENİTAL NEFROTİK SENDROM VE HİPERGONADOTROPİK HİPOGONADİZM BİRLİKTELİĞİ: NADİR BİR OLGU ELVAN BAYRAMOĞLU
P16 KOMPLET ANDROJEN DUYARSIZLIK SENDROMLU BİR OLGU EMİNE KARTAL BAYKAN
P17 YENİ NESİL DİZİ ANALİZİYLE TANI KONAN NADİR BİR İSKELET DİSPLAZİSİ: AKAMPTOMELİK KAMPTOMELİK DİSPLAZİ ENİSE AVCI DURMUŞALİOĞLU
P18    
P19 SENDROMİK BOY KISALIĞININ NADİR BİR NEDENİ: 15Q26.3 DELESYONU GİZEM ÜREL DEMİR
P20 KÖTÜ KONTROLLÜ TİP 1 DİABETES MELLİTUS KOMPLİKASYONU:MAURİAC SENDROMU OLGU SUNUMU GÜLŞAH İNAL
P21    
P22    
P23 TROYER SENDROMU: SENDROMİK BOY KISALIĞININ NADİR BİR FENOTİPİ HANİFE GÜL BALKI
P24 TEK GEN İKİ HASTALIK:
OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA MI? BRUCK SENDROMU MU?
HASAN ARIQ
P25 TİP 1 DİYABETİ VE TİROİD HORMON DİRENCİ OLAN OLGU SUNUMU HATİCE ÖZIŞIK
P26    
P27    
P28 PREPUBERTAL JİNEKOMASTİLİ OLGUDA AROMATAZ FAZLALIĞI MEHMET ELTAN
P29 PRİMER AMENORENİN NADİR BİR NEDENİ MERVE NUR HEPOKUR
P30 AKROMELİK KISALIKLARDA NADİR BİR NEDEN: WEİLL-MARCHESANİ SENDROMU SEDA ERİŞEN KARACA
P31 MC2R MUTASYONLU SEKİZ OLGUNUN FENOTİPİK-GENOTİPİK ÖZELLİKLERİ SENEM ESEN
P32 KONVULZİYON İLE GELEN GEÇİCİ NEONATAL DİYABET OLGUSU SEVİNÇ ODABAŞI GÜNEŞ
P33 HİPOTİROİDİ SEYRİNDE TANI ALAN OTOİMMÜN POLİGLANDÜLER SENDROM TİP 1 OLGUSU TÜLAY OMMA

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.