SÖZEL BİLDİRİLER

"S" kodu ile başlayan bildiriler Sözel Bildirileri, "KS" kodu ile başlayan bildiriler Kısa Sözel Bildirileri temsil etmektedir.

Sözel Sunumlar için süreniz; 10 dakikadır. ( 7 dakika sunum, 3 dakika tartışma )
Kısa Sözel Sunumlar için süreniz; 7 dakikadır. ( 5 dakika sunum, 2 dakika tartışma )

10.03.2023 Cuma Salon 1
17.30 - 18.45
Oturum Başkanları: Erdal Eren, Ayşegül Yılmaz
ID Sunum Kodu Başlık İsim
3454 S-01 Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile MODY Olgularımızın Değerlendirilmesi: Tek Merkez Klinik Deneyimi Engin Altundağ
3486 S-02 Lipodistrofi Sendromlarında Yeni Nesil Dizi Analizi’nin Etkinliği Türkan Turkut Tan
3500 S-03 Tek Gen Hastalığına Bağlı Sendromik Olmayan Obez Olguların Klinik Ve Genetik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Deniz Özalp Kızılay
3504 S-04 Sendromik Obezite Tanılı Olguların Klinik ve Genetik  Özelliklerinin Değerlendirilmesi Deniz Özalp Kızılay
3468 S-05 Williams-Beuren Sendromlu 9 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi Hayriye Nermin Keçeci
3452 KS-01 Çocuklarda Diyabetin Nadir Bir Nedeni: 17q12 Delesyonuna Bağlı MODY5 Reyhan Deveci Sevim
3448 KS-02 Nadir bir mutasyon AKT2 ile 3 Olgu Sunumu Gözde Gürpınar
3488 KS-03 Lipodistrofi Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Hastalık: Genotipten Fenotipe Bloom Sendromu Enise Avcı Durmuşalioğlu

 

10.03.2023 Cuma Salon 2
17.30 - 18.45
Oturum Başkanları: Cengiz Kara, Semra Gürsoy
ID Sunum Kodu Başlık İsim
3441 S-06 Heterozigot CYP21A2 Varyantlarını Taşıyan Olguların Klinik Özelliklerinin Tanımlanması Gözde Akın Kağızmanlı
3440 S-07 PRKAR1A varyantı ilişkili primer pigmente nodüler adrenokortikal hastalık (PPNAD)’lı üç olgu ve Carney kompleksinde yeni bir fenotip: Lenfoma Kübra Yüksek Acınıklı
3499 S-08 Konjenital Adrenal Hiperplazi Dışı Tek Gen Hastalığına Bağlı Primer Adrenal Yetmezlik Olgularının Genetik ve Klinik Özellikleri Emrullah Arslan
3436 S-09 Germline RET Mutasyonu Saptanan Olgularda Genotip, Fenotip ve Segregasyon Analizi Biray Ertürk
3485 S-10 TSH Yüksekliği: Moleküler Nedenler Ne Kadar Sorumlu? Hanife Gül Balkı
3477 KS-04 Carney Kompleksinde Beklenmeyen Bir Başvuru Şekli; Adrenal Yetmezlik Dilek Bingöl Aydın
3437 KS-05 Dual Fenotip: CHD3 ve THRA genlerinde yeni mutasyonların neden olduğu, Snijders Blok-Campeau sendromu ve konjenital hipotiroidizm Hatice Yelda Yalçın
3459 KS-06 Ailesel Disalbüminemik Hipertiroksinemi Olgularin Yönetimi Hüseyin Anıl Korkmaz

 

11.03.2023 Cumartesi Salon 1
10.05 - 11.05
Oturum Başkanları: Tahir Atik, Samim Özen
ID Sunum Kodu Başlık İsim
3461 S-11 Büyüme Hormon Eksikliği ile İzlenen 12 Hastanın Klinik, Nöroradyolojik ve Moleküler Genetik Özellikleri Akçahan Akalın
3501 S-12 Büyüme Hormonu Tedavisi Alan Gestasyon Haftasına Göre Düşük Doğum Ağırlığı (SGA) Olan Çocukların Klinik, Genetik ve Tedavi Özelliklerinin Değerlendirmesi Arzu Jalilova
3465 S-13 Hipogonadotropik Hipogonadizm’de JAG1/NOTCH1 İlişkisi Damla Kotan
3429 S-14 Hipogonadotroik Hipogonzadizmli Olgular: Tek Merkez Deneyimi Yüksel Yaşartekin
3450 KS-07 Orantısız boy kısalığının nadir bir nedeni: PAPSS2 ilişkili brakiolmi sendromu Esin Karakılıç Özturan
3443 KS-08 IGFALS Geninde Biallelik Patojenik Varyant Saptanan İki Kardeşin Fenotipik ve Klinik Özellikleri Akçahan Akalın

 

 

11.03.2023 Cumartesi Salon 2
10.05 - 11.05
Oturum Başkanları: Damla Gökşen, Esra Işık
ID Sunum Kodu Başlık İsim
3493 S-15 Hiperfosfotazya - Mental Retardasyon Sendromu Düşünülen Olgularda Tüm Ekzom Sekanslama ile moleküler Etiyolojinin Belirlenmesi Selin Uzun Karaüzüm
3487 S-16 İskelet Displazisi Ön Tanılı Olgularda Moleküler Etiyoloji ve Genetik Danışmanın Önemi Enise Avcı Durmuşalioğlu
3469 S-17 RASOPATİ GRUBUNDA NOONAN SENDROMU FENOTİPİNDEKİ HASTALARIMIZIN KLİNİK VE MOLEKÜLER BULGULARI Nagehan Bilgeç
3476 KS-09 TBXAS1 Genindeki Biallellik Mutasyonların Değişken Klinik Ifadesi Büşra Gürpınar Tosun
3491 KS-10 X’e Bağlı Hipofosfotemik Rikets Olgusunda Nadir Bir Neden: Mozaik PHEX gen varyantı Özgüç Semih Şimşir
3473 KS-11 Cutis laksa ile gelen iki olgu: ATP6V0A2 geninde 2 novel variant Fayize Maden Bedel