Sözel Bildiriler

SÖZEL SUNUM LİSTESİ ÇİN TIKLAYINIZ KISA SÖZEL SUNUM LİSTESİ ÇİN TIKLAYINIZ POSTER BİLDİRİ LİSTESİ ÇİN TIKLAYINIZ

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1 (12 Mart 2021 / 19:45- 20:30)
Oturum Başkanları: EDA UTİNE , SAMİM ÖZEN
S01 5 ALFA REDÜKTAZ TİP 2 EKSİKLİĞİ NEDENİYLE 46,XY CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUĞU TANILI OLGULARIN KLİNİK VE MOLEKÜLER ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DURDUGUL AYYILDIZ EMECEN
S02 İDİOPATİK HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZM’DE SEMA3F VE PLXNA3 MUTASYONLARI LEMAN DAMLA KOTAN
S03 MONOGENİK OBEZİTE NEDENLERİNİN YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI ÖZLEM NALBANTOĞLU
S04 SANTRAL ERKEN PUBERTEDE İLİŞKİLİ GENLERİN ARAŞTIRILMASI VOLKAN KARAMAN
S05 BMP15 GENİ İLE İLİŞKİLİ OVER DİSGENEZİSİNDE MUTASYON TİPİNE GÖRE KALITIM PATERNİ DEĞİŞİYOR MU? ZEHRA YAVAŞ ABALI
S06 46 XY CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUĞUNDA KLİNİK VE GENETİK HETEROJENİTE ZEKİYE KÜPÇÜ
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2 (12 Mart 2021 / 20:30 - 21:15)
Oturum Başkanları: NURSEL ELÇİOĞLU, AYHAN ABACI
S07 TURNER SENDROMU TANILI 107 HASTANIN FENOTİPİK, EKOKARDİYOGRAFİK VE RENAL ULTRASONOGRAFİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AKÇAHAN AKALIN
S08 TÜRKİYEDE FARKLI İKİ BÖLGEDE SAPTANAN PRİMER HİPERTRİGLİSERİDEMİLİ OLGULARDA NOVEL MUTASYONLAR AMİR HOSSEİN ABEDİ
S09 PTPN11 MUTASYONLU NOONAN SENDROMLU OLGULARIMIZIN UZUN DÖNEM İZLEM ÖZELLİKLERİ GÜLİN KARACAN KÜÇÜKALİ
S10 İLK KEZ SAPTANAN PROP-1 MUTASYON ÇEŞİDİNE BAĞLI HİPOFİZER YETMEZLİĞİ OLAN 5 KARDEŞİN 20 YILLIK TAKİPLERİNDE ÖĞRENDİKLERİMİZ MEHMET GÜVEN
S11 BOY KISALIĞI VE MADELUNG DEFORMİTESİ OLAN ÇOCUKLARDA SHOX GEN PATOLOJİLERİ MERVE ŞAKAR
S12 HİPOFOSFATEMİK RİKETS GENETİK VE KLİNİK DEĞERLENDİRMESİNDE TEK MERKEZ DENEYİMİ YASEMİN DENKBOY ÖNGEN
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3 (13 Mart 2021 / 15:10- 15:55)
Oturum Başkanları: BANU NUR, ILGIN YILDIRIM ŞİMŞİR
S13 GENÇLERDE GÖRÜLEN ERİŞKİN TİPİ DİABET (MODY) OLGULARINDA MUTASYON PROFİLİNİN İNCELENMESİ BİRAY ERTÜRK
S14 NEW RESULTS OF MONOGENİC DİABETES İN ANALYSİS OF CAUSATİVE GENES BY NEXT GENERATİON SEQUENCİNG: SİNGLE CENTER FİNDİNGS ERSEN KARAKILIÇ
S15 MONOGENİK DİYABETTE HEDEFLENMİŞ YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ VE TÜM EKZOM SEKANSLAMA YÖNTEMİ İLE MOLEKÜLER GENETİK TANI VE SORUMLU ADAY GENLERİN ARAŞTIRILMASI FERDA EVİN
S16 MODY TANILI OLGULARIN GENOTİP VE FENOTİP İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. MELTEM BUHUR PİRİMOĞLU
S17 MODY-2 (GCK-MODY) OLGULARININ KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ SEMİH BOLU
S18 ÇOCUKLUK ÇAĞI MONOGENİK DİYABETİNİN ENDOPLAZMİK STRES YANITI İLE İLİŞKİLİ YENİ BİR NEDENİ: MANF MUTASYONLARI SEZER ACAR
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4 (13 Mart 2021 / 15:55 - 16:30)
Oturum Başkanları: FERDA PERÇİN, BANU ŞARER YÜREKLİ
S19 KONJENİTAL HİPOTİROİDİ OLGULARIMIZIN KLİNİK VE GENETİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ AYBERK TÜRKYILMAZ
S20 DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA ERGENLİK YAŞI VE ERGENLİK SÜRECİ FARKLI MI? AYLA GÜVEN
S21 RMRP GENİNİN KLİNİK VE MOLEKÜLER SPEKTRUMUNUN GENİŞLETİLMESİ: İSKELET DİSPLAZİSİ VE LENFOPENİYLE BAŞVURAN BİR OLGU ENİSE AVCI DURMUŞALİOĞLU
S22 SEMPTOMATİK VE ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ HASTALARININ KLİNİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİ İLE BİRLİKTE CDKN1B MUTASYON ANALİZİ TARANMASI: TEK MERKEZLİ PROSPEKTİF KLİNİK ARAŞTIRMA GAMZE AKKUŞ
S23 MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMU OLGULARINDA RET GENİ HEDEFLİ MUTASYON ANALİZ SONUÇLARI SELMA DEMİR

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.