Ana Konular

 • Epigenetik mekanizmalar ve endokrin hastalıklar
 • Konjenital büyüme hormonu - IGF-1 aksı bozukluklarında genetik mekanizmalar, erişkin yaş yansılamarı ve tedavisi
 • Büyüme hormonu eksikliği dışındaki genetik hastalıklarda büyüme hormonu tedavisi
 • SGA’da epigenetik faktörler ve büyüme hormonu tedavisi
 • Kemik metabolizması bozukları ve genetik
 • Kalsiyum metabolizması bozukları ve genetik
 • Yağ ve enerji metabolizması bozukluklarında genetik
 • Adrenal bez hastalıkları ve genetik 
 • Cinsiyet gelişim bozukluklarının tanısı ve yönetiminde genetiğin katkısı
 • Su metabolizması bozukluklarında genetik
 • Puberte bozuklukları ve genetik
 • Otoimmün poliglandüler sendromların genetiği
 • Overin genetik patolojileri
 • Genetik temelli tedaviler ve genetik tanı yöntemlerinde yeni gelişmeler
 • Cushing sendromunda genetik belirteçler ve izlemde kullanımı
 • Diyabet ve obezitede toplum genetiği, poligenik risk skorlaması
 • Hipolipidemilerin genetiği
 • Diyabetin kronik komplikasyonlarında genetiğin rolü

Etkinlik Tarihi 
09-11 Mart 2023
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
02 Ocak 2023

Erken Kayıt Son Tarih
01 Aralık 2022
 
Bilimsel Sekreterya
info@endokringenetik.com

 

İletişim:
MOTTO TURİZM
Tel :(+90 232) 446 06 10
Fax:(+90 232) 446 07 11
E-mail: jordan@motto.tc  
www.motto.tc