Ana Konular

- Diyabet ve Genetik

- Yağ ve Enerji Metabolizması Bozukluklarında Genetik

-  Gonad Fonksiyonları ve Genetik

- Büyüme ve Boy Kısalığının Genetiği

- Akondroplazi ve Güncel Gelismeler

- Cinsiyet Gelisiminde Etkili Genetik Mekanizmalar ve Yeni Yaklasımlar

- Adrenal Bez Hastalıkları ve Genetik

- Puberte ve Genetik

- Tiroid ve Genetik

- Kemik Metabolizması ve Genetik

- Endokrin Hastalıklarda Gen Tedavileri

- Endokrin Hastalıkların Tanısında Yeni Genetik Teknolojiler

Etkinlik Tarihi 
13-15 Şubat 2025
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
31 Aralık 2024

Erken Kayıt Son Tarih
Bilimsel Sekreterya
info@endokringenetik.com


İletişim:
Bahriye JORDAN
E-mail: jordan@motto.tc  
MOTTO TURİZM
Tel :(+90 232) 446 06 10
Fax:(+90 232) 446 07 11
www.motto.tc