Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

09.03.2023 - Perşembe

13:00 - 17.45 KURS
Endokrin Hastalıklarda Klinikten Genetiğe, Genetikten Kliniğe

10.03.2023 - Cuma

09:00 - 09:30 AÇILIŞ
09:30 - 10:00 Konferans-1:
Oturum Başkanları: Füsun SAYGILI, Şükran DARCAN
Epigenetik Mekanizmalar ve Endokrin Hastalıklar
Konuşmacı: Ferda ÖZKINAY
10:00 - 11:15 Panel-1
Over Yetmezliği ve Folikülogenez Defektlerinin Genetiği
Oturum Başkanları: Özgür ÇOĞULU, Fırat BAYRAKTAR
Gonadal Yetmezliğin Klinik Yansımaları - Banu ŞARER YÜREKLİ
Gonad ve Folikülogenez Gelişim Patolojileri - Leyla AKIN
Polikistik Over Sendromunun Genetik Temelleri - Munis DÜNDAR
11:15 - 11:45 Kahve Arası
11:45 - 13:00 Panel-2
SGA’ da Epigenetik Faktörler ve Büyüme Hormonu Tedavisi
Oturum Başkanları: Şükran DARCAN, Koray BODUROĞLU
SGA Etiyolojisinde Epigenetik Faktörler - Özlem GİRAY BOZKAYA
SGA’lı Olgularda Büyüme Hormonu Tedavisi - Feyza DARENDELİLER
SGA’nın Erişkin Dönem Etkileri - Nilüfer ÖZDEMİR
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
13:15 - 14:00 Poster Bildirileri Oturumu (Poster bildiri listesi için tıklayınız)
1. Grup
Oturum Başkanları: Melek Yıldız, Esra Işık
2. Grup
Oturum Başkanları: Şehime Temel, Sezer Acar
14:00 - 15:35 Panel-3
Kemik Metabolizması ve Genetik

Oturum Başkanları: Behzat ÖZKAN, Ercan MIHÇI
Çocukluk Çağı Kırılgan Kemik Hastalıklarında Genetik Mekanizmaları - Pelin Özlem ŞİMŞEK KİPER
Çocukluk Çağı Klinik Yansımaları (Osteogenezis İmperfekta, Primer Osteoporoz, Metabolik Osteoporoz) - Serap TURAN
Erişkinde Kırılgan Kemik Hastalıklarında Genetik Mekanizmaları (Osteoporozun Monogenik ve Poligenik Nedenleri) - Sevcan TUĞ BOZDOĞAN
Erişkin Dönem Klinik Yansımaları - Refik TANAKOL
15:35 - 16:10 Konferans-2
Oturum Başkanları: Zeynep ŞIKLAR, Eda UTİNE
Hipofosfatemik Rikets Yönetimi Güncel Durum
Konuşmacı: Korcan DEMİR
16:10 - 16:45 Kahve Arası
16:45 - 17:30 Konferans-3
Oturum Başkanları: Ayhan ABACI, Özlem DOĞAN
Bardet Biedl Sendromu ve Tedavi Yaklaşımları
Konuşmacı: Samim ÖZEN
  SALON 1 SALON 2
17:30 - 18:45 SÖZEL SUNUMLAR 
Oturum Başkanları:
Erdal EREN, Ayşegül YILMAZ
(Sözel Bildiri listesi için tıklayınız)
SÖZEL SUNUMLAR
Oturum Başkanları:
Cengiz KARA, Semra GÜRSOY 
(Sözel Bildiri listesi için tıklayınız)

11.03.2023 - Cumartesi

08:00 - 08:30 Akılcı İlaç Kullanımı - Deniz ÖZALP KIZILAY
08:30 - 09:00 Konferans-4
Oturum Başkanları: Barış AKINCI, Ferda ÖZKINAY
Endokrin Hastalıklarda Gen Tedavileri
Konuşmacı: Tahir ATİK
09:00 - 09:55 Panel-4
Ailesel Akromegali Klinik ve Genetik Özellikleri
Oturum Başkanları: Selçuk DAĞDELEN, Şehime TEMEL
Klinik Özellikler - Sema ÇİFTÇİ
Genetik Yaklaşım - Aslı SUBAŞIOĞLU
09:55 - 10:05 Kahve Arası
  SALON 1 SALON 2
10:05 - 11:05 SÖZEL SUNUMLAR
Oturum Başkanları: Tahir ATİK, Samim ÖZEN
(Sözel Bildiri listesi için tıklayınız)
SÖZEL SUNUMLAR
Oturum Başkanları: Damla GÖKŞEN, Esra IŞIK
(Sözel Bildiri listesi için tıklayınız)
11:05 - 12:00 Panel-5
Tek Gen Hastalığına Bağlı Diyabet Tanı ve Tedavisinde Yenilikler

Oturum Başkanları: Şevki ÇETİNKALP, Fatih EZGÜ
Klinik Yaklaşım - Damla GÖKŞEN
Genetik Yaklaşım - Hüseyin ONAY
12:00 - 12:45 UYDU SEMPOZYUMU 
Prader-Willi Sendromunda Genetik Tanıdan Tedaviye
Oturum Başkanları: Ece BÖBER, Esra KILIÇ
Genetik Yaklaşım - Esra IŞIK
Klinik Yaklaşım ve Tedavi - Olcay EVLİYAOĞLU
12:45 - 13:45 Öğle Yemeği
13:00 - 13:45 Poster Bildirileri Oturumu (Poster bildiri listesi için tıklayınız)
  3. Grup
Oturum Başkanları: Elvan Bayramoğlu - Özlem Akgün Doğan
4. Grup
Oturum Başkanları: Nilüfer Özdemir-  Hatice Mutlu Albayrak
13:45 - 14:30 Konferans-5
Oturum Başkanları: Nazlı GÖNÇ, Banu Nur GÜZEL
Yağ Dokusu - Leptin Melanokortin Yolağı Bozuklukları
Konuşmacılar: Belma HALİLOĞLU, Ilgın ŞİMŞİR
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30 Konferans-6
Oturum Başkanları: Yasemin ALANAY, Feyza DARENDELİLER
Akondroplazi ve Güncel Gelişmeler
Klinik ve Genetik Yaklaşım - Valerie Cormier-DAIRE
15:30 - 16:45 Panel-6
Hiperkalsemi: Genetik ve Klinik Yaklaşım
Oturum Başkanları: Nursel ELÇİOĞLU, Zeliha HEKİMSOY
Hiperkalsemiye Genetik Yaklaşım - Hatice MUTLU
Tedavi Seçenekleri - Akut - Deniz ÖZALP KIZILAY
Tedavi Seçenekleri - Hastalığa Özgün - Utku Erdem SOYALTIN
16:45 - 17:00 KAPANIŞ